Вітаю Вас, Гість
Радивонівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів
Полтавська область
Великобагачанський район
с. Радивонівка
 

Як  і кожна школа, яка шанує свої традиції, ми маємо свій прапор, емблему та гімн, написаний учителями нашої школи 

 Гімн Радивонівської школи

  Слова Липко Л. М.        Музика Шияна К. О.

Я із далеких пройдених доріг

Завжди із радістю вертаюся додому,

Щоб відшукати рідний свій поріг,

Віддати шану рідній своїй школі.

            Я знову тут, де пломеніють квіти,

            Де сонце по домашньому сія.

            Для мене ти найкраща й найдорожча,

            Ти, рідна школо Радивонівська моя.

Знання і мудрість ти даруєш дітям,

Несеш іздавна вогник доброти.

Хоч ми пройшли доріг уже чимало,

За тебе кращу нам ніколи не знайти.

            Я знову тут, де пломеніють квіти,

            Де сонце по домашньому сія.

            Для мене ти найкраща й найдорожча,

            Ти, рідна школо Радивонівська моя.

Роки,  роки! Летять вони так швидко

Та пам'ять у дитинство поверта.

І школу цю нам не забуть ніколи,

Де промайнули кращії літа. 

лова учителя української мови та літератури Липко Л.М.,  музика  учителя музичного мистецтва Шияна К.О.).

Навчальний заклад постійно потребує оновлення, тому колективом розроблено проект програми його розвитку, намічено завдання та шляхи  реалізації.

Програму обговорено на засіданні Ради школи, обговорено на засіданні педради і подано на погодження  у відділ  освіти Великобагачанської райдержадміністрації Полтавської області.

Враховуючи замовлення батьків та суспільства, педколектив школи визна-чив, що  результатом освітянської діяльності  повинен бути  розвиток  особистості, адаптованої до швидких змін у світі та яка усвідомлює своє місце у соціумі.  З цією метою  потрібно постійно створювати умови  для  всебічного розвитку особистості кожного учня.

Колектив вважає, що освіта ХХІ століття — це освіта для людини, її стрижень — культурна та розвиваюча домінанта, виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти та саморозвитку, вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого розв'язання проблем, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни.

Тому вибір гуманітарного профілю (української філології) та методичної проблеми школи (вплив застосування комп'ютерних технологій на ефективність навчально — виховного процесу) не був випадковим, він повністю відповідає вимогам на ринку освітянської продукції: без володіння українською та  іноземною мовами, комп'ютерними технологіями неможливо стати хорошим фахівцем.  Рідну мову та літературу дитина має не тільки вивчати, а жити в них. Тільки за таких умов людина житиме в культурі свого суспільства, читатиме художню та наукову літературу, діставатиме задоволення від мистецтва свого народу, його пісень тощо. Треба формувати любов до читання з думкою про те, що головне в своєму житті людина прочитає потім, після школи. Неможливо бути освіченою людиною, не усвідомивши весь досвід людства через літературу.

 Домінантою виховного процесу  школи є виховання в учнів патріотизму з новим змістовним наповненням. З одного боку, це виховання почуття любові до рідного краю, свого народу, держави, відповідальності за їхнє майбутнє, а з іншого, - відкритість до сприйняття різноманітних культур світу, освоєння фундаментальних духовних цінностей людства — гуманізму, свободи, справедливості, толерантності, культури миру, збереження природи.